Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye

4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a - Titkárság: 42/512-881; 30/1766-305 - Étkezés: 42/512-880; 30/1766-304

OM 033423 005 - E-mail: kertvarosi[@]nyiregyhaza.hu kertvarosi[@]kertvarosi-nyhaza.edu.hu

Diákönkormányzat

Kertvárosi Diáksport Egyesület

Kertvárosi Diáksport Egyesület

A Kertvárosi Általános Iskolában 1989-ben megalakítottuk a DSK-t 5 szakcsoporttal. 2001-ben már Diáksport Egyesületi formában 6 szakcsoporttal funkcionáltunk. Városi, megyei szinten is egyedülálló ennyi sportágban sikeresen szerepelni a diákolimpiákon és egyéb kupákon, tornákon.

Szakcsoportjaink:

  1. TORNA leány II. korcsoport, edző: Jakobinyi Éva, fiú II-III-IV. korcsoport, edző: Póka Imre
  2. TOLLASLABDA fiú-lány II-III-IV. korcsoport, edző: Morauszkiné Éles Edit - NYVSC utánpótlás bázisa is vagyunk
  3. LABDARÚGÁS fiú, leány I-II-III-IV. korcsoport, edző: Mirgay János - Bozsik Programban is szerepelünk
  4. TÁJFUTÁS fiú-leány I-IV. korcsoport, edző: Liskány József - NYVSC utánpótlás bázisa is vagyunk.
  5. TERMÉSZETJÁRÓ, vezető: Póka Imre
  6. KÉZILABDA III-IV. korcsoport, edző: Sivadó Miklós

Az iskolai diáksportélet 1989-ben indult be. Akkor még az iskolai sportkör 3 szakcsoportal kezdte meg működését. 2002-től DSE-ként szervezzük az iskolai sportéletet. A 6 szakcsoport nagyon sok gyermek sportiránti igényét kielégíti. Iskolánk tanulói több sportágban és korcsoportban indulnak a diákolimpiákon és a különböző kupákon. A rengeteg érem, kupa, oklevél, amit elnyertünk azt bizonyítja hogy jó úton haladunk.

Diákönkormányzat

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményében 1997-ben jött létre a diákönkormányzat. Munkája széleskörű nevelési területet ölel át, mely biztosítja, hogy minden gyerek megtalálja az iskolában az érdeklődésének megfelelő cselekvés lehetőségét. Elsőrendű feladata a tanulók érdekeinek képviselete. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az oktató-nevelő intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Napjainkban különösen fontos, hogy javuljon a tanulóifjúság közérzete, az iskolához és a tanuláshoz való viszonya, önmagáért és a közösségért érzett felelősségtudata. El kell érnünk, hogy a diákok kollektíven és egyénileg is gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek. Legalább 6 hetente képviselői fórumot tart, évente egy alkalommal diákközgyűlést hív össze. E tevékenységet Hársfalviné Hudák Erika a diákönkormányzatot segítő tanára koordinálja és gyermekvezető irányítja.

  • Egyetértési joga van a jutalmazásokban és büntetésekben.
  • Véleményezési joga van a tanulókat érintő programokban.
  • Javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos valamennyi kérdéskörre.

A DÖK tagja lehet az iskola minden tanulója. Egyetértését, véleményét, javaslatait a nevelőtestület hagyja jóvá.

© 2016 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye, Nyíregyháza * A weboldalt tervezte és készítette: Péter Zoltán Krisztián