Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye

4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a - Titkárság: 42/512-881; 30/1766-305 - Étkezés: 42/512-880; 30/1766-304

OM 033423 005 - E-mail: kertvarosi[@]nyiregyhaza.hu kertvarosi[@]kertvarosi-nyhaza.edu.hu

Személyi feltételek

Pedagógusaink

 • Balázs Dávid » tanító
 • Czirjákné Veszeli Krisztina » tanító, ember és társadalom műveltségi terület és testnevelés és sport műveltség terület
 • dr. Cserhalminé Demeter Edina » tanító-magyar spec.-etika és erkölcstan, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, mentális aritmetika tanár
 • dr. Fogarasi Szabolcsné » matematika-tanító, okleveles pedagógia tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus - köznevelési szakértő
 • Dósáné Balázs Mariann » matematika - inklúzív nevelés tanára, okleveles angoltanár
 • Drahosné Nádasi Ildikó » magyar nyelv és irodalom - angol nyelv és irodalom szakos tanár
 • Felföldi Edit » tanitó - ének-zene spec. koll., okleveles ének-zene tanár
 • Hársfalviné Hudák Erika » magyar-ének szakos tanár
 • Illés Tamás György » testnevelő-edző
 • Juhász Eszter » általános iskolai tanító
 • Kalocsai Erika » tanító, okleveles magyartanár, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus- köznevelési szakértő
 • Kazup Lilla » okleveles általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára
 • Kocsis Erika » tanító, könyvtár műveltségi terület
 • Konkoly Gyöngyi » tanító, magyar műveltségi terület
 • Konzili Edit » matematika - fizika szakos tanár
 • Kotáné Szombaty Márta » tanító, magyar műveltségi terület
 • Lakatosné Horváth Judit » tanító
 • Laskainé Recsák Erzsébet » tanító-gyógypedagógus, mesterpedagógus - köznevelési szakértő, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség
 • Lipők Lászlóné » tanító, magyar műveltségi terület
 • Mester-Virágh Anita » általános iskolai tanító
 • Molnárné Jónás Ágnes » tanító, magyar műveltségi terület, jelenleg GYES-en
 • Muraci-Fenyőfalvi Mónika » történelem-földrajz szakos tanár
 • Nagy Mariann » tanító - etika szakos tanár
 • Oroszné Borbély Henrietta » általános iskolai tanító
 • Palkó Rita » biológia-rajz szakos tanár
 • Papp Betti » tanító, magyar műveltségi terület
 • Pásztorné Nagy Gizella » magyar-orosz-német szakos tanár
 • Péter Zoltán Krisztián » matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles matematikatanár, okleveles fizikatanár, okleveles általános iskolai kémiatanár
 • Póka Imre » testnevelés-orosz szakos tanár, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség
 • Révészné Kepics Adrienn » tanító, informatika műveltségi terület
 • Rubóczkiné Nagy Marianna » magyar - angol - német szakos tanár
 • Sasváriné Juhász Enikő » történelem szakos tanár és művelődésszervező
 • Sári Nikolett » tanító, okleveles általános iskolai matematikatanár
 • Sivadó Miklós » tanító
 • Szabó Katalin » magyar nyelv és irodalom szakos tanár - drámapedagógus
 • Szaszala Eszter » tanító, testnevelés műveltség terület
 • Szatmár Zoltán » tanító-könyvtáros
 • Székelyföldiné Baksa Katalin » biológia-mezőgazdasági ismeretek szakos tanár, okleveles földrajztanár, mesterpedagógus - köznevelési szakértő, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség
 • Szóláth Erika » tanító, ének-zene spec.koll.
 • Szuhár Renáta » tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
 • Tornai Renáta » angol szakos tanár
 • Tóth-Pécsi Éva » tanító, ember és társadalom műveltségi terület
 • Vasenszki József » biológia-technika szakos tanár
 • Vácz-Gyüre Rita » matematika-informatika szakos tanár
 • Virág Csaba » tanító, ember és társadalom műveltségi terület

Nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

 • Pisák Jánosné » iskolatitkár
 • Szakács Zoltánné » gazdasági vezető
 • Szalay Szabolcs » rendszergazda

Az iskola vezetősége

 • Gyula Szabolcs
 • » informatika-technika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető «
 • tagintézmény-vezető
 • Horváthné Reményi Lívia
 • » tanító, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség, okleveles pedagógia tanár, mesterpedagógus - szaktanácsadó «
 • tagintézményvezető-helyettes

Iskolánk 41 pedagógusából 24 tanító foglalkozik az alsó tagozatos tanulókkal, a felső tagozatosokat 17 tanár tanítja. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kertvárosi fiókkönyvtárában 1 fő könyvtáros fogadja szeretettel az iskolai és iskolán kívüli irodakomkedvelőket.

A tagintézmény-vezető közvetlen segítője 1 tagintézmény-vezető helyettes és 1 iskolatitkár, akik közvetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel és a szülőkkel is. A gazdasági munkát 1 dolgozó látja el. Az iskola folyamatos karbantartását 2 fő látja el. 3 takarító tartja folyamatosan tisztán az iskola épületét.

Intézményünkben 498 diákunkat 20 tanulócsoportban nevelünk-oktatunk. Az iskola tanulmányi eredménye átlagosan: 4,3. A kitűnő tanulók tanulólétszámunk 31,74 %-a. A magatartás és szorgalom átlag: 4,4-4,6.

Az intézmény szakos ellátottsága 100 %-os. A pedagógusok továbbképzése folyamatos, nevelőtestületünk tagjai nyitottak az újra. Iskolánk pedagógusai élen járnak az innovációs tevékenységben, s a kor követelményeinek megfelelően az infokommunikációs eszközök használata az iskolai munka szerves részévé vált.

Tehetséggondozó szakkörök:

sport: futball, kosárlabda, szivacs kézilabda, jóga, néptánc, fiú torna, lány torna, kungfu
tantárgyi , művészeti: robotika, angol, rajz, informatika, biológia, fizika, öko, szolfézs-furulya, énekkar

Képzési specialitások:

 • Informatikaoktatás (tanórában 3-8. évfolyamon)
 • Idegen nyelv oktatás (1-8. évfolyamon)
 • Matematika és magyar tantárgyak emelt óraszámban történő oktatása
 • Úszásoktatás (4. és 6. évfolyamon)
 • Gyógytestnevelés
 • Néptáncoktatás
 • Robotika
 • Technika-modellezés

Oktató - nevelő munka

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. Általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás: 20 tanulócsoport, 12 alsó tagozatos csoport, 8 felső tagozatos csoport. 1-2. évfolyam iskolaotthonos forma. 3-8. napközis forma.

© 2016 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye, Nyíregyháza * A weboldalt tervezte és készítette: Péter Zoltán Krisztián